Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rekrutacja

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2023/2024

 

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
 w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 20 lutego 2023 do 3 marca 2023r.

od 21 sierpnia 2023 do 22 sierpnia 2023r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 6 marca 2023 do 17 marca 2023r.

do 25 sierpnia 2023r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marca 2023r.

28 sierpnia 2023r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 23 marca 2023r.

do 29 sierpnia 2023r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 marca 2023r.

30 sierpnia 2023r.

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2023/2024

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
 w postępowaniu uzupełniającym
1.

Przyjmowanie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 13 marca 2023
do 20 marca 2023
od 21 sierpnia 2023
do 22 sierpnia 2023
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 21 marca 2023
do 30 marca 2023
do 25 sierpnia 2023
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 31 marca 2023 28 sierpnia 2023
4. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 5 kwietnia 2023 do 29 sierpnia 2023
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 kwietnia 2023 30 sierpnia 2023

 

 

Dokumenty do pobrania

Data dodania: 2021-04-03 17:01:51
Data edycji: 2023-08-20 22:58:17
Ilość wyświetleń: 4583

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

„Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu”

dr Henryk Jordan
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej