Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rekrutacja

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2024/2025

 

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
 w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 19 lutego 2024 r.
do 4 marca 2024 r.

od 24 czerwca 2024 r.
do 25 czerwca 2024 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 marca 2024 r.
do 21 marca 2024 r.

do 27 czerwca 2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 marca 2024 r.

28 czerwca 2024 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27 marca 2024 r.

do 1 lipca 2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 marca 2024 r.

2 lipca 2024 r.

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2024/2025

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
 w postępowaniu uzupełniającym
1.

Przyjmowanie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 11 marca 2024
do 18 marca 2024
od 24 czerwca 2024
do 25 czerwca 2024
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 marca 2024
do 5 kwietnia 2024
do 27 czerwca 2024
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 kwietnia 2024 28 czerwca 2024
4. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 12 kwietnia 2024 do 1 lipca 2024
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 kwietnia 2024 2 lipca 2024

 

 

Dokumenty do pobrania

Data dodania: 2021-04-03 17:01:51
Data edycji: 2024-03-08 11:02:10
Ilość wyświetleń: 6246

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

„Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu”

dr Henryk Jordan
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej