Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2022/2023

 

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
 w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

21.02.2022 –  07.03.2022r. 

18.08.2022 -19.08.2022r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2022 - 21.03.2022r.

24.08.2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2022r.

25.08.2022r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 do 25.03.2022r.

do 26.08.2022r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.03.2022r.

29.08.2022r.

 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

Dzieci sześcioletnie  obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie  mają ustawowe prawo, a nie obowiązek, do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

 

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2022/2023

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
 w postępowaniu uzupełniającym
1. Przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

21.02.2022 -04.03.2022r.

---------

2.

Przyjmowanie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

14.03.2022 – 21.03.2022r.

18.08.2022 – 19.08.2022 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.03.2022 – 29.03.2022 r.

24.08.2022 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.03.2022 r.

25.08.2022 r.

5. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 08.04.2022 r. do 26.08.2022 r.
6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13.04.2022r. 29.08.2022r.
7.

Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca

19.08.2022r.

20.08.2022r.
8.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

27.08.2022r. ---------

 

 

Dokumenty do pobrania

Data dodania: 2021-04-03 17:01:51
Data edycji: 2022-08-15 23:33:38
Ilość wyświetleń: 2259

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

„Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu”

dr Henryk Jordan
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej