Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Pedagog i psycholog

Pedagog, pedagog specjalny
mgr Iwona Kokczyńska
 

Plan pracy pedagoga szkolnego 2023/24 ( I sem. ) I. Kokczyńska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.50-9.50 dodatkowe konsult. dla rodz.

 (1g.7.45 – 8.45 rewalidacja- G.P.)

8.00-9.00 ped.spec.

(1g.8.00 – 8.45 wdżr 5a s.54  )

 (1g.7.45 – 8.45 rewalidacja- J.Sz.)

9.50 - 11.50 ped.spec.

(2g. 8.55- 9.40 wdżr 6c s.55)

9.00-10.40 ped.

8.45- 10.45 ped.

(2g. 8.55- 9.35 wdżr 6b s.60  )

(5g.11.50-12.50 rewalidacja- Sz. K.)

(3g. 9.40 - 10.40

- rewalidacja M. Sz.)

(4g.10.40 – 11.40 rewalidacja-  K.S.)

10.45-12.45 ped.spec.

10.00- 10.50

12.50-13.50

10.40- 12.50 ped.spec.

(5g. 11.50- 12.35 wdżr 5c s.58 )

(6g.12.45-13.45 rewalidacjaS.M.8a)

 

 

12.50- 13.50 ped.

12.40-13.40 ped.

(7g.13.45-14.45 F.J 5b)

 

 

 

(7g. 13.40- 14.40 wdżr 4c s. 55  D. R.)

 

 

 

 

 (8g.14.40 – 15.40 rewalidacja K.P.)

 

 

 

 

15.40-16.00

 

 

 
 
 
Pedagog
mgr Joanna Poros
 

Poniedziałek

(6h)

9.20 – 15.20, w tym:

6h – 6bc PP, s. 70

7h – 6a PP, s. 70

8h – 8a PP, s. 70

Wtorek

(7h)

8.20 – 15.20, w tym:

7h – 5bc PP, s.70

8h – 7ab PP, s.70

Środa

(4h)

 

8.45 – 12.45

 

Czwartek

(4h)

09.40 – 13.40

 

 

Piątek

(2h)

 

 06.55 – 07.55 – godzina dodatkowa

08.00 – 10.00

 
 
 
Psycholog
mgr Kamila Tomaszewska
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.45 – 12.45

 

8.00 – 13.30

7.55 – 8.55

Zajęcia rewalidacyjne

12.00 – 12.30

wwr

12.45 – 13.30

Terapia pedagogiczna, kl. 2ab

12.45 – 13.30

Terapia pedagogiczna, kl. 4abc

 

8.55 – 9.40

Terapia pedagogiczna, kl. 1c

12.45 – 13.30

Terapia pedagogiczna, kl. 1ab

13.30 – 14.30

Zajęcia rewalidacyjne

13.40 – 14.25

Terapia pedagogiczna, kl. 3abc

 

9.40 – 14.40

13.30 – 15.00

14.30 – 15.30

 

 

 

14.40 – 15.40

Zajęcia rewalidacyjne

15.00 – 16.00

Godzina dostępności

 

 

 

 

Warto wiedzieć

 

Co to jest Momo?

 

Od jakiegoś czasu dochodzą do mnie niepokojące informacje od rodziców oraz z Internetu o tym, iż dzieci boją się niejakiej MOMO.  Okazuje się, że jest to postać o wydłużonej twarzy, wykrzywionych ustach i wyłupiastych oczach, na którą mogą się natknąć  osoby korzystające z aplikacji WhatsApp.

 

Z tą postacią wiąże się gra Momo Challenge. Jeżeli ktoś przyjmie zaproszenie Momo, będzie otrzymywał przerażające wiadomości. Są to groźby oraz namowy do wykonywania różnych zadań (widzimy tu podobieństwo do gry Niebieski Wieloryb). Zadania są stopniowane pod względem trudności. Ostatnie, tak jak w przypadku Niebieskiego Wieloryba, polega na popełnieniu samobójstwa.

 

Dlatego też przestrzegam Państwa przed tym zjawiskiem, gdyż okazuje się, że wielu uczniów naszej szkoły, słyszała o Momo, a nawet boi się jej wizerunku.  Warto więc sprawdzić, czy Państwa dziecko nie korzysta z aplikacji WhatsApp.

 

Psycholog szkolny

Kamila Tomaszewska

 

 

Działania z zakresu profilaktyki podjęte przez szkołę w roku szkolnym 2019/2020

 
 

Działania z zakresu profilaktyki podjęte przez szkołę w II półroczu roku szkolnego 2019/2020

II półrocze roku szkolnego 2019/20 było czasem trudnym zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Mimo nauczania zdalnego trwającego większą część półrocza, na terenie szkoły zostały podjęte następujące działania w ramach profilaktyki:

 1. Pedagog szkolny Kokczyńska wraz z wychowawcami klas 6 zrealizowali 6 godz. program z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu „Tak czy nie”.
 2. Pedagog szkolny Kokczyńska zrealizowała zajęcia warsztatowe nt. tolerancji pt. „Inny punkt widzenia” dla ucz. kl. 5b „W każdym jest coś do ukochania”.
 3. W klasie 7b i 7c A. Packa przeprowadziła lekcje: Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – pokój zagadek i wyzwań (escaperoom).
 4. Pani A. Packa z p. Kasią Wołosz przygotowały przedstawienie związane z Obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu dla klas młodszych, które miało być zaprezentowane przez uczniów klasy 8 pod koniec marca, ale pandemia nie dała takiej możliwości.
 5. Profilaktyczny program antyalkoholowy „Program domowych Detektywów” został zrealizowany:
 6. a) W klasie 5b przez wychowawczynię p. K. Kaźmierczak
 7. b) W klasie 5c wychowawczynię p. K. Kolasa
 8. c) kl. 5d p. J. Kaczmarek rozpoczęła realizację programu w kl. 5d
 9. d) kl. 5a p. Osmelak – Sajdak rozpoczęła realizację w kl. 5a – 3 warsztaty
 10. Przez cały rok w świetlicy szkolnej był realizowany „Projekt Edukacyjny Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, jego  uczestnikami byli podopieczni świetlicy.
  (Celem projektu było rozwijanie czytelnictwa, uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli.)
 11. W klasie 6a M. Szafrańska, a w klasie 7c p. E. Milczarek przeprowadziły zajęcia dotyczące profilaktyki czerniaka (akademia czerniaka.pl)
 12. Pedagog Poros zorganizowała Szkolne Targi Edukacyjne (6.03.2020 r) dla ucz. kl. 8, by pomóc we właściwym wyborze szkoły i kierunku dalszego kształcenia.
 13. Pedagog J. Poros włączyła szkołę do projektu „Bezpieczne buszowanie” z udziałem KPPP w Pabianicach oraz GOPS w Ksawerowie. Projekt nie został zrealizowany, z uwagi na pandemię koronawirusa.
 14. Pedagog Poros przeprowadziła lekcję wychowawczą w klasie 6c dotyczącą problemów okresu dojrzewania.
 15. Pedagog Poros przeprowadziła pogadankę wychowawczą w klasie 6a na temat problemów w relacjach rówieśniczych.
 16. Pedagog Poros przygotowała dla klas 6, 7 i 8 scenariusz zajęć pt. „Jak zaplanować podróż w czasach koronawirusa?” do wykorzystania przez wychowawców na zajęciach wychowawczych prowadzonych zdalnie.
 17. kl.4a p. K. Wołosz zrealizowała zajęcia z programu profilaktycznego „Saper – czyli jak rozminować agresję?” oraz zajęcia nt. „Sposoby rozwiązywania konfliktów”
 18. Pani Fajndt zapewniła udział uczennic szkoły z kl.5-8 biorących udział w SKS, w Powiatowych Biegach Przełajowych, dziewczynki zajęły 4 miejsce w powiecie oraz w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej- zajęły 1 miejsce.
 19. Psycholog K. Tomaszewska przeprowadziła następujące zajęcia dla klas:
 20. Pogadanka w klasie 7a na temat
 21. Zajęcia warsztatowe na temat technik skutecznego uczenia się w klasie 8a.
 22. Warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem w klasie 8a.
 23. Lekcja „Podróż po świecie wartości. Wolność.” w klasach 3a,3b.

 

Sytuacja pandemii przeszkodziła w realizacji wielu zaplanowanych działań. Niektóre z nich musiały natomiast zostać przeprowadzone w formie zdalnej. Nawet najtrudniejsza sytuacja nie może bowiem przeszkodzić w realizacji zadań wychowawczych szkoły.

 

 

 

Działania szkoły o charakterze profilaktycznym.

W I półroczu roku szkolnego 2019/20 na terenie szkoły zostały podjęte następujące działania w ramach profilaktyki:

 1. Diagnoza sytuacji rodzinnej i wychowawczej uczniów szkoły prowadzona przez pedagoga szkolnego (I. Kokczyńską).
 2. Przeprowadzenie 2 godzinnych warsztatów dla każdej z klas 8a,8b nt. uzależnienia od dopalaczy  „Najpierw się śmieję, później płaczę… o tym, jak niszczą dopalacze” przez trenerkę z Centrum Działań Profilaktycznych z  Wieliczki. (15.10.2019, 48 uczniów) (I. Kokczyńska)
 3. Przeprowadzenie 2 godzinnych warsztatów nt. uzależnień dla uczniów kl. 7a,7b i 7c
 4. „Jestem wolny, mam przewagę” przez trenerkę z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki. (16.10.2019, 57 uczniów) (I. Kokczyńska)
 5. Zrealizowano 4 godzinny program z zakresu wczesnej profilaktyki „Cukierki” dla uczniów klas 2a,2b i 2c  realizowany przez Centrum „Progres” Koluszki  (3.10.2019           i 8.10.2019- 65 ucz.) (I. Kokczyńska)
 6. Zorganizowano spotkanie z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodzicami uczniów klas VI i VII nt. „Mnie to nie dotyczy…”, prowadzone przez psycholog z firmy „Nowe Horyzonty” z Wrocławia (6.11.2019) ( I. Kokczyńska)
 7. Zorganizowano szkolenie dla wychowawców kl. 4-6 przygotowujące do realizacji Programu  „Fantastyczne możliwości” – przeciwdziałanie piciu alkoholu przez młodzież. (17 nauczycieli, 15.10.2019) (I. Kokczyńska)
 8. Zorganizowano spotkania dla rodziców z przedstawicielami PPP w Pabianicach (p. dyr. Szaszkiewicz i ped. I. Kokczyńska):

– dla rodziców klasy 2a,2b, 5a i 5d –  nt. „Rodzicu bądź konsekwentny i wymagaj. Szacunek dla dorosłych i dla innych dzieci-  jak tego nauczyć swoją pociechę?”. Prowadzący Dyrektor PPP p. Mariusz Wielebski.

– dla rodziców klasy 6b,4a i4b  nt.” Szacunek dla dorosłych i dla innych dzieci-  jak tego nauczyć swoją pociechę?” Prowadzący Dyrektor PPP p. Mariusz Wielebski.

– dla rodziców klasy 5b i 5c nt. „Organizacja planu dnia mojego dziecka”. Prowadząca p. Psycholog Izabela Stępień.

– dla klasy 8a i 8b  nt. „ Nowa szkoła średnia  – trudności z jakimi mogą zmierzyć się w trakcie tej zmiany rodzice i uczniowie.” Prowadząca p. Psycholog Izabela Stępień.

 

 1. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli nt. pracy z dziećmi po traumie prowadzone przez Centrum Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia” w Łodzi (6.11.2019) (Dyrektor M. Szaszkiewicz i I. Kokczyńska). Udział wzięło 17 nauczycieli.
 2. Zrealizowano 6 godz. program z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu „Tak czy nie” w kl. 6c oraz rozpoczęto realizację w/w programu w klasie 6a, zajęcia będą kontynuowane w II półroczu. (Ped. I. Kokczyńska i wych kl. 6 c p. A. Hanszke, 6a – p. M. Szafrańska.) (5.11.2019, 26.11.2019,10.12.2019, 17.12.2019- kl. 6c i 25.10.2019, 6.12.2019- kl. 6a)( 6c- 27 ucz., 6a- 23)
 3. Zajęcia poprawiające relacje społeczne (I. Kokczyńska):

– dla ucz. kl. 5d „Inny punkt widzenia” (27.11.2019 – 22 ucz.)

– dla ucz. kl. 4b „Inny punkt widzenia” (11.12.2019 – 20 ucz.

– dla ucz. kl. 4b „W każdym jest coś do odkrycia” (18.12.2019 – 20 ucz.)

– dla ucz. kl.1b „Poznajmy się lepiej!” (10.12.2019- 25 ucz.)

 1. Został zrealizowany program z zakresy profilaktyki zdrowotnej „Między nami kobietkami” dla uczennic klas 6 przez prelegentkę, przedstawicielkę firmy „Procter & Gamble” (J. Poros) (32 ucz.) w dn. 24.09.2019
 2. Przeprowadzenie diagnozy ucz. kl. 8 w zakresie uzależnienia od dopalaczy – ankiety dotyczące dopalaczy przeprowadziła i opracowała  wyniki ankiet p. Poros,  wnioski zostały wdrożone do pracy wychowawczej  – kl. 8a, 8b (15.10.2019 r.) (48 ucz.)
 3. Zgłoszono szkołę do udziału w programie profilaktyki czerniaka organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Warszawie.(P. J. Poros)

 

 1. Zorganizowano spotkanie z lekarzem, specj. medycyny ratunkowej dr Marcinem Mrozowskim – prelekcja dotycząca zawodu lekarza;  wzywanie karetki pogotowia, numer alarmowy, WCPR. (21.10.2019 r. ) (p. J. Poros)
 2. Zorganizowano zajęcia dla uczniów klas 6 prowadzone przez edukatora w ramach programu „Łódzkie dba o układ krążenia” – profilaktyka chorób układu krążenia – (31.10.2019 r, 15.11.2019 r.) (J.Poros)
 3. Zorganizowano zajęcia dla klas 6 – 8 dotyczące cyberprzemocy. Prowadzone przez p. Pawła Zysk ze Straży Miejskiej w Pabianicach – (5.11., 12.11.2019 r., 180 ucz.)  (p.J. Poros)
 4. Zostały zrealizowane zajęcia grupowe przez psychologa szkolnego p. K. Tomaszewską:

-nt. „Radzenie sobie ze stresem” – kl. 7a (28.10.2019), 7b (24.10.2019), 7c (23.10.2019)

– Zajęcia integracyjne uczniów klasy 5a i podopiecznych Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach. – 06.11.2019

– Przeprowadzenie wraz z wychowawcą pogadanki w klasie 6b na temat ich zachowania na lekcjach – 04.11.2019

– Przeprowadzenie pogadanki w klasie 2b nt. „Cechy przyjaźni” –– 02.12.2019

– Zajęcia integracyjne w kl. 2c – 11.12.2019

 1. Pani psycholog zorganizowała konkursy szkolne:

– „Moje zainteresowania” – konkurs fotograficzny

– „Czym jest tolerancja?” – konkurs na plakat

 

 1. Psycholog K. Tomaszewska prowadziła grupę wsparcia dla rodziców uczniów uczęszczających do niej na terapię – raz w miesiącu.
 2. Akcje charytatywne w szkole:
 3. a) W ramach Szkolnego Koła PCK prowadzonego przez Tomaszewską odbyły się akcje

– „Podaruj pluszaka dla dzieciaka”

– Kampania Walki z Głodem

– akcja „Gorączka złota”

 1. b) We współpracy pani Tomaszewskiej i p. Mazurek z Fundacją Wszystkich Świętych – zorganizowano akcję sprzedaży zniczy oraz zbiórkę pieniędzy na rzecz absolwenta chorego na białaczkę.
 2. c) Przygotowano kiermasz ozdób świątecznych , z którego dochód był przeznaczony dla absolwenta chorego na białaczkę – Kiermasz organizowały p. A. Mazurek, Magdalena Kolasińska, Paulina Dziubczyk, Anna Bloda, Barbara Głaz.
 3. d) We współpracy ze społecznością lokalną trener p. Mateusz Grabowski organizuje mecz piłki nożnej w ramach akcji „Łączy nas pomoc – gramy dla Piotrka”, z którego dochód będzie przeznaczony dla naszego absolwenta.
 4. e) Pani Paulina Dziubczyk i Magdalena Kolasińska koordynowały akcję „Drzewko Serc” w ramach której dzieci otrzymały za pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas paczki na święta Bożego Narodzenia.
 5. f) Pani Anna Mazurek i p. Mateusz Grabowski zorganizowali akcję zbierania kluczy, które zostaną przetopione na złom i dochód z nich zostanie przekazany dla Fundacji „A kogo?” w ramach akcji „Klucze dla Budzika”.
 6. g) Pani Mazurek częściowo z pomocą uczniów przygotowała i przekazała dekoracje do wystroju domów na aukcję charytatywną organizowaną przez Gminny Dom Kultury dla WOŚP.
 7. h) Pani Ela Milczarek – akcje pomocy zwierzętom:

–  Akcja zbiórki pokarmu dla zwierząt ze schroniska w Pabianicach (zbiórka trwała wśród uczniów klas IV – VI, w akcji pomagała  klasa – VIIc), termin akcji:  październik   – grudzień. Efekty – w klasach IV – VI zebrano łącznie około 50 kg karmy suchej i mokrej, oraz dwie smycze i miseczkę .

–  Akcja zbiórki zużytych baterii (w akcji pomagała klasa – VIIc),termin akcji:  październik   – grudzień. Efekty – zebranie około 40 kg baterii, które będą przekazane firmie REBA Organizacja Odzysku S.A.

– Akcja zbiórki plastikowych nakrętek (zbiórka odbywała się głównie wśród uczniów  klas IV – VI, w akcji pomagała  VIIc),termin akcji:  październik   – grudzień. Efekty – zebranie 121 kg plastikowych nakrętek. Nakrętki odebrała  p. K. Tomaszewska, które przekazała PCK na sprzęt do rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci.

 1. i) Przekazanie odzieży ze szkolnej akcji „Troskliwe serce” oraz odzieży pozostawianej w szkole przez uczniów i nie odbieranej przez długi czas „ Fundacji Uśmiechu” w ramach akcji „Pomagamy dzieciom – zbiórka odzieży”(I. Kokczyńska)

Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte przez nas działania przyniosą w przyszłości autentyczne rezultaty, a raczej pozwolą utrzymać aktualną sytuację wychowawczą szkoły, która jest w pełni zadowalająca.

Data dodania: 2021-04-07 19:29:00
Data edycji: 2023-09-26 23:20:11
Ilość wyświetleń: 1874

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

„Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu”

dr Henryk Jordan
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej