Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY KSAWERÓW

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY KSAWERÓW

W wakacje 2023 r. dyżury przedszkolne od poniedziałku do piątku pełnią następujące placówki oświatowe:

 • ZSP w Ksawerowie, oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 – dyżur od 26.06.2023 r. do 16.07.2023 r.
 • oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej ul. mjr. Hubala 55 – dyżur od 17.07.2023 r. do 06.08.2023 r.
 • ZSP w Ksawerowie, Gminne Przedszkole w Widzewie ul. Rzepakowa 12 – dyżur  od 07.08.2023 r. do 27.08.2023 r.
 1. Z dyżuru wakacyjnego w pierwszej kolejności mogą korzystać dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, nie przebywają na urlopie podczas deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku większej ilości chętnych od wolnych miejsc, na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci, które potrzebują zapewnienia opieki
  w maksymalnym czasie prowadzenia dyżuru. Dyrektor danej placówki może zażądać od rodzica/opiekuna zaświadczenia potwierdzającego pracę podczas dyżuru wakacyjnego.

 

 1. Okres dyżuru nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od września bieżącego roku.

 

 

 1. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ksawerów w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w terminie do dnia 09.06.2023 r.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach, o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami, zapisu dziecka na dyżur wakacyjny można dokonać w innym terminie niż wskazany w ust. 1.

 

 1. Zapisów dokonuje się w macierzystym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, składając wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1
  wraz z oświadczeniem o odbiorze dziecka – załącznik nr 2.

 

 1. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie opublikowana w każdej z placówek w dniu 16.06.2023 r.
Data dodania: 2023-05-31 20:10:44
Data edycji: 2023-05-31 20:23:16
Ilość wyświetleń: 382

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

„Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu”

dr Henryk Jordan
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej