Wymagania edukacyjne

rok szkolny 2020/2021

Klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna

Otwórz

Język angielski

Otwórz

Religia

Otwórz

Klasa 2

Edukacja wczesnoszkolna

Otwórz

Język angielski

Otwórz

Religia

Otwórz

Klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna

Otwórz

Język angielski

Otwórz

Religia

Otwórz

Klasa 4

Język polski

Otwórz

Język polski dostosowanie

Otwórz

Język angielski

Otwórz

Język angielski dostosowanie

Otwórz

Historia

Otwórz

Historia dostosowanie

Otwórz

Matematyka

Otwórz

Matematyka dostosowanie

Otwórz

Przyroda

Otwórz

Przyroda dostosowanie

Otwórz

Muzyka

Otwórz

Muzyka dostosowanie

Otwórz

Plastyka

Otwórz

Plastyka dostosowanie

Otwórz

Technika

Otwórz

Technika dostosowanie

Otwórz

Informatyka

Otwórz

Informatyka dostosowanie

Otwórz

Wychowanie fizyczne

Otwórz

Wychowanie fizyczne dostosowanie

Otwórz

Religia

Otwórz

Klasa 5

Język polski

Otwórz

Język polski dostosowanie

Otwórz

Język angielski

Otwórz

Język angielski dostosowanie

Otwórz

Historia

Otwórz

Historia dostosowanie

Otwórz

Matematyka

Otwórz

Matematyka dostosowanie

Otwórz

Biologia

Otwórz

Biologia dostosowanie

Otwórz

Geografia

Otwórz

Geografia dostosowanie

Otwórz

Plastyka

Otwórz

Plastyka dostosowanie

Otwórz

Technika

Otwórz

Technika - dostosowanie

Otwórz

Informatyka

Otwórz

Informatyka dostosowanie

Otwórz

Wychowanie fizyczne

Otwórz

Muzyka

Otwórz

Muzyka dostosowanie

Otwórz

Religia

Otwórz

Religia dostosowanie

Otwórz

Klasa 6

Język polski

Otwórz

Język polski dostosowanie

Otwórz

Język angielski

Otwórz

Język angielski dostosowanie

Otwórz

Historia

Otwórz

Historia dostosowanie

Otwórz

Matematyka

Otwórz

Matematyka dostosowanie

Otwórz

Biologia

Otwórz

Biologia dostosowanie

Otwórz

Geografia

Otwórz

Geografia - dostosowanie

Otwórz

Plastyka

Otwórz

Plastyka dostosowanie

Otwórz

Technika

Otwórz

Technika - dostosowanie

Otwórz

Informatyka

Otwórz

Informatyka dostosowanie

Otwórz

Muzyka

Otwórz

Muzyka dostosowanie

Otwórz

Religia

Otwórz

Religia dostosowanie

Otwórz

Wychowanie fizyczne

Otwórz

Klasa 7

Język polski

Otwórz

Język polski dostosowanie

Otwórz

Język angielski

Otwórz

Język angielski dostosowanie

Otwórz

Język niemiecki

Otwórz

Język niemiecki dostosowanie

Otwórz

Historia

Otwórz

Historia dostosowanie

Otwórz

Matematyka

Otwórz

Matematyka dostosowanie

Otwórz

Chemia

Otwórz

Chemia dostosowanie

Otwórz

Fizyka

Otwórz

Fizyka dostosowanie

Otwórz

Biologia

Otwórz

Biologia dostosowanie

Otwórz

Geografia

Otwórz

Geografia dostosowanie

Otwórz

Informatyka

Otwórz

Informatyka dostosowanie

Otwórz

Muzyka

Otwórz

Muzyka dostosowanie

Plastyka

Otwórz

Plastyka dostosowanie

Religia

Otwórz

Religia dostosowanie

Otwórz

Wychowanie fizyczne

Otwórz

Klasa 8

Język polski

Otwórz

Język polski dostosowanie

Otwórz

Język angielski

Otwórz

Język angielski dostosowanie

Otwórz

Język niemiecki

Otwórz

Język niemiecki dostosowanie

Otwórz

Historia

Otwórz

Historia dostosowanie

Otwórz

Matematyka

Otwórz

Matematyka dostosowanie

Otwórz

Chemia

Otwórz

Chemia dostosowanie

Otwórz

Fizyka

Otwórz

Fizyka dostosowanie

Otwórz

Biologia

Otwórz

Biologia dostosowanie

Otwórz

Geografia

Otwórz

Geografia dostosowanie

Otwórz

Informatyka

Otwórz

Informatyka dostosowanie

Otwórz

Wiedza o społeczeństwie

Otwórz

Wiedza o społeczeństwie - dostosowanie

Otwórz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Otwórz

Wychowanie fizyczne

Otwórz

Religia

Otwórz

Religia dostosowanie

Otwórz

Punktowa ocena zachowania

ocena zachowania

Otwórz
Accessibility