Rada Rrodziców

przewodniczący:       Anna Łoś – Bartosiewicz

zastępca:                    Magdalena Kozłowska

sekretarz:                   Małgorzata Fiszer Sieroń

skarbnik:                   Kamil Makowski

księgowa:                  Kamila Kasznicka

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:
10 1440 1244 0000 0000 1658 7974 

Regulamin rady rodziców

Otwórz
Accessibility