Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne do pobrania

Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej
im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie

Otwórz

Regulamin szkoły

Regulamin określa zasady współżycia uczniów oraz uczniów i nauczycieli, udziału młodzieży w realizacji zadań szkoły oraz ponoszenia przez uczniów odpowiedzialności za jej funkcjonowanie.

Otwórz

Przedszkolny i szkolny zestaw programów

Zestaw programów w Szkole Podstawowej w Ksawerowie

Otwórz

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty.

Otwórz

Zasady nauczania zdalnego

Zasady nauczania zdalnego obowiązujące w Szkole Podstawowej im. dr. H. Jordana w Ksawerowie

Otwórz

Accessibility