Rada Rrodziców

przewodniczący:     Anna Łoś  Bartosiewicz
zastępca:                    Marcin Gąsiński
skarbnik:                   Kamil Makowski
sekretarz:                 Małgorzata Sieroń

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:
10 1440 1244 0000 0000 1658 7974 

Regulamin rady rodziców

Otwórz
Accessibility