Rada Rrodziców

przewodniczący:   Marcin Gąsiński
zastępca:               Anna Kosior
skarbnik:               Renata Węgrzynowska
księgowy:             Kamil Makowski

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:
10 1440 1244 0000 0000 1658 7974 

Regulamin rady rodziców

Otwórz
Accessibility