Pedagog i psycholog

szkolny

Telefon: 42 215-81-68 lub 42 212-82-52

Pedagog

mgr Iwona Kokczyńska

 • Poniedziałek: 12.00-14.00
 • Wtorek: 8.45-12.45
 • Środa: 8.50-13.40 i 14.25-15.35
 • Czwartek: 8.45-12-45 i 13.30- 14.30
 • Piątek: 8.30-11.30

Pedagog

mgr Joanna Poros

 • Poniedziałek: 11.30-15.30
 • Wtorek: 8.00-12.00
 • Środa:  10.00-14.00
 • Czwartek: 8.00-12.00
 • Piątek: 11.00 -15.00

Psycholog

mgr Kamila Tomaszewska

 • Poniedziałek: 11.30-11.50 i 15.20-16.30
 • Wtorek: 8.00-9.50, 10.50-12.45 i 14.40-16.40
 • Środa: 8.00-8.40 i 9.40-11.00
 • Czwartek: 8.00-11.0 i 12.50-16.30
 • Piątek: 12.00-13.40 i 14.25-16.00

Do pobrania

Uzależnienie od alkoholu

Charakteryzuje się uszkodzeniem sprawności psychofizycznych, zmianą hierarchii wartości oraz tendencją do zachowań agresywnych i przestępczości.

Otwórz

O adaptacji

„ABC” dla rodziców borykających się z problemem adaptacji w szkole dziecka które rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej lub w klasie przedszkolnej.

Otwórz

Cybreprzemoc

Zdefiniować można najkrócej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Otwórz

10 kroków dla rodziców

Otwórz

Światowy dzień moczenia nocnego

Otwórz

W II półrocze roku szkolnego 2017/18

W myśl zasady, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, zawsze na bieżąco staramy się edukować dzieci i młodzież uczęszczające do naszej szkoły, aby były świadome, z czym niektóre zachowania mogą się wiązać. w ten sposób łatwiej jest je ustrzec przed dokonywaniem złych wyborów, np. zażywaniem substancji psychoaktywnych, agresywnym zachowaniem itp. Wychowawcze działania na terenie szkoły, zostały w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 dodatkowo wsparte przez:

 1. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych przez p. J. Poros:
 2. Na temat: Rozpoznawanie zachowań asertywnych, uległych, agresywnych, podejmowanie decyzji i budowanie poczucia własnej wartości w kontekście profilaktyki uzależnień – zajęcia warsztatowe w klasie 5a, 5b, 5c, 6a, 6b.
 3. b) Na temat: „Narkotyki wiercą w głowie” – zajęcia warsztatowe w ramach profilaktyki uzależnień – w klasie 7a, 7b, 7c.
 4. c) Na temat: Zaburzenia odżywiania.-kl.5c,7a.
 5. d) Na temat: Zdrowe odżywanie – osobisty health plan.(Zajęcia dla klas VI w ramach programu „Trzymaj formę”)
 6. e) Na temat: „Więzienie stracony czas” – projekcja filmu dotyczącego podejmowania zachowań ryzykowanych. Dla klas:7a- zajęcia zrealizowane przez wychowawcę, 7b – zajęcia zrealizowane przez wychowawcę, 7c.
 7. f) Temat: Psychologiczne i społeczne skutki palenia tytoniu i papierosów elektronicznych dla klasy7c – lekcja na prośbę rodziców.
 8. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych i integracyjnych przez psycholog K. Tomaszewską:
 9. „Asertywność a rozwiązywanie konfliktów” zajęcia w kl. 5a i 5b.
 10. Program profilaktyki antynikotynowej „Bieg po zdrowie” w kl. 4a,4b, 4c
 11. c) Zajęcia integracyjne w kl. 5b.
 12. d) „Stereotypy, dyskryminacja” – zajęcia w kl. 6b.
 13. e) Zajęcia psychoedukacyjne „Dobre maniery” w kl. 3a, 3c w kl. 3d.
 14. f) Zajęcia integracyjne wprowadzające nowego ucznia w kl. 4c
 15. g) Zajęcia integracyjne w kl. 1a.
 16. h) „Komunikacja w rozwiązywaniu konfliktów” – zajęcia w kl. 5c
 17. i) Zajęcia psychoedukacyjne nt kłamania – 3d.
 18. j) Zajęcia psychoedukacyjne „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu” w kl. 7c.
 19. Zrealizowanie 6 godzinnego programu z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej „TAK czy NIE”  w klasach 6a i 6b przez pedagoga szkolnego I. Kokczyńską i wych. klasy 6a p. B. Gratel Woźniak oraz  klasy 6b- p. I. Maciaszczyk.
 20. Zrealizowanie 5 godzinnego programu antynikotynowego „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klasy 5b przez pedagoga szkolnego I. Kokczyńską we współpracy z wychowawczynią klasy 5b p. A. Jabłońską.
 21. Zrealizowanie programu edukacyjnego dla dziewcząt „Między nami kobietkami” –zorganizowanie spotkania dla uczennic klas 6 z prelegentką firmy Procter and Gamble p. M. Szewczyk przez pedagog I. Kokczyńską (17.04.2018)
 22. Zorganizowanie szkolnego konkursu profilaktycznego dla uczniów klas VI „Zdrowo żyję- nie palę, nie piję!” przez  pedagoga szkolnego I. Kokczyńską.
 23. Zorganizowanie szkolnego konkursu „Nastolatki i bon ton” dla uczniów klas VI przez pedagoga szkolnego I. Kokczyńską  we współpracy z członkiem zespołu  artystyczno – wychowawczego p. B. Głaz i wychowawcami klas 6a p. B. Gratel – Woźniak i 6b p. I. Maciaszczyk.
 24. Zrealizowanie zajęć integracyjnych przez pedagog I. Kokczyńską:

a)”Jaka jest moja klasa, jaki jestem ja” dla klasy 5c

 1. b) „Jak dobrze mieć sąsiada” dla klasy 2a.
 2. Prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły przez nauczycieli:

a)Koordynowanie działań związanych z przyłączeniem się szkoły do Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH)  przez pedagog J. Poros

 1. b) Prowadzenie akcji „Gorączka złota” – zbiórka złotych monet na wypoczynek wakacyjny dla dzieci z ubogich rodzin (całe półrocze) i akcja „Sprzedaż kartek walentynkowych” (luty 2018) w ramach działalności PCK, którego opiekunem jest p. K. Tomaszewska
 2. c) Prowadzenie zbiórek żywności dla uczniów z rodzin ubogich i rozdawanie paczek żywnościowych ich rodzinom- w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas „Zbiórka żywności w Biedronce”w ramach działalności Szkolnego Koła Caritas, którego opiekunem jest p. P. Dziubczyk i p. M. Kolasińska
 3. d) Prowadzenie zbiórek żywności dla zwierząt w ramach współpracy z fundacją „Kocia mama” p. A. Owczarek, p. E. Milczarek, p. W Kuśmierowska.
 4. e) Zbieranie karmy i zorganizowanie giełdy kwiatów z przeznaczeniem zdobytych środków dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w P-cach i częściowo na pomoc rodzinie uczennic, które nagle straciły ojca- p. E. Milczarek i p. W. Kuśmierowska
 5. f) Kiermasze ozdób wielkanocnych wykonanych przez uczniów naszej szkoły i ich członków rodzin oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, Domu seniora „Pod dębami” w Łodzi, a także od mieszkańców Ksawerowa oraz sprzedaż ciast w celu zebrania środków na leczenie dla ucz. B. Pawlaka chorego na nowotwór – p. A. Mazurek i p. B. Głaz, p.Ż. Rychtelska, p. Dziubczyk i M. Kolasińska, we współpracy z nauczycielami szkoły, którzy upiekli ciasta.
 6. e) Kiermasz ciast – zbieranie środków na pomoc rodzinie ucznia, która przeżyła pożar- B. Klepacz i P. Dziubczyk
 7. f) Zbieranie nowej i używanej odzieży i rozdawanie jej uczniom z rodzin biednych– p. I. Kokczyńska we współpracy z nauczycielami szkoły – ofiarodawcami (p. A. Hanszke, p. B. Klepacz, p. A. Fajndt, p. B. Gratel – Woźniak, p. A. Lisiecką, p. K. Tomaszewską, p. R. Węgrzynowską, J. Rogozińska 4c)
 8. Promowanie talentów uczniów przez zorganizowanie i przeprowadzenie „Dnia twórczości dziecięcej i młodzieżowej” przez opiekunów samorządu uczniowskiego p. A. Hanszke, p. P. Dziubczyk, p. E. Chrzęst, p. J. Poros, p. J. Rygiel, p. Martynowską i p. Jabłońską we współpracy z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas.
 9. Organizowanie „Dnia dobrego słowa” przez nauczycieli języka polskiego p. M. Szaszkiewicz i p. K. Wołosz, każdego 13 dnia w danym miesiącu.

 

Accessibility