Pedagog i psycholog

szkolny

Telefon: 42 215-81-68, 42 212-82-52, 42-212-82-10

Pedagog

mgr Iwona Kokczyńska

 • Poniedziałek: 12.00-14.00
 • Wtorek: 8.45-12.45
 • Środa: 8.50-13.40 i 14.25-15.35
 • Czwartek: 8.45-12-45 i 13.30- 14.30
 • Piątek: 8.30-11.30

Pedagog

mgr Joanna Poros

 • Poniedziałek: 11.30-15.30
 • Wtorek: 8.00-12.00
 • Środa:  10.00-14.00
 • Czwartek: 8.00-12.00
 • Piątek: 11.00 -15.00

Psycholog

mgr Kamila Tomaszewska

 • Poniedziałek: 11.30-11.50 i 15.20-16.30
 • Wtorek: 8.00-9.50, 10.50-12.45 i 14.40-16.40
 • Środa: 8.00-8.40 i 9.40-11.00
 • Czwartek: 8.00-11.0 i 12.50-16.30
 • Piątek: 12.00-13.40 i 14.25-16.00

Warto wiedzieć

Co to jest Momo?

Od jakiegoś czasu dochodzą do mnie niepokojące informacje od rodziców oraz z Internetu o tym, iż dzieci boją się niejakiej MOMO.  Okazuje się, że jest to postać o wydłużonej twarzy, wykrzywionych ustach i wyłupiastych oczach, na którą mogą się natknąć  osoby korzystające z aplikacji WhatsApp.

Z tą postacią wiąże się gra Momo Challenge. Jeżeli ktoś przyjmie zaproszenie Momo, będzie otrzymywał przerażające wiadomości. Są to groźby oraz namowy do wykonywania różnych zadań (widzimy tu podobieństwo do gry Niebieski Wieloryb). Zadania są stopniowane pod względem trudności. Ostatnie, tak jak w przypadku Niebieskiego Wieloryba, polega na popełnieniu samobójstwa.

Dlatego też przestrzegam Państwa przed tym zjawiskiem, gdyż okazuje się, że wielu uczniów naszej szkoły, słyszała o Momo, a nawet boi się jej wizerunku.  Warto więc sprawdzić, czy Państwa dziecko nie korzysta z aplikacji WhatsApp.

 

Psycholog szkolny

Kamila Tomaszewska

Do pobrania

Uzależnienie od alkoholu

Charakteryzuje się uszkodzeniem sprawności psychofizycznych, zmianą hierarchii wartości oraz tendencją do zachowań agresywnych i przestępczości.

Otwórz

O adaptacji

„ABC” dla rodziców borykających się z problemem adaptacji w szkole dziecka które rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej lub w klasie przedszkolnej.

Otwórz

Cybreprzemoc

Zdefiniować można najkrócej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Otwórz

10 kroków dla rodziców

Otwórz

Światowy dzień moczenia nocnego

Otwórz

W II półrocze roku szkolnego 2017/18

W myśl zasady, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, zawsze na bieżąco staramy się edukować dzieci i młodzież uczęszczające do naszej szkoły, aby były świadome, z czym niektóre zachowania mogą się wiązać. w ten sposób łatwiej jest je ustrzec przed dokonywaniem złych wyborów, np. zażywaniem substancji psychoaktywnych, agresywnym zachowaniem itp. Wychowawcze działania na terenie szkoły, zostały w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 dodatkowo wsparte przez:

 1. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych przez p. J. Poros:
 2. Na temat: Rozpoznawanie zachowań asertywnych, uległych, agresywnych, podejmowanie decyzji i budowanie poczucia własnej wartości w kontekście profilaktyki uzależnień – zajęcia warsztatowe w klasie 5a, 5b, 5c, 6a, 6b.
 3. b) Na temat: „Narkotyki wiercą w głowie” – zajęcia warsztatowe w ramach profilaktyki uzależnień – w klasie 7a, 7b, 7c.
 4. c) Na temat: Zaburzenia odżywiania.-kl.5c,7a.
 5. d) Na temat: Zdrowe odżywanie – osobisty health plan.(Zajęcia dla klas VI w ramach programu „Trzymaj formę”)
 6. e) Na temat: „Więzienie stracony czas” – projekcja filmu dotyczącego podejmowania zachowań ryzykowanych. Dla klas:7a- zajęcia zrealizowane przez wychowawcę, 7b – zajęcia zrealizowane przez wychowawcę, 7c.
 7. f) Temat: Psychologiczne i społeczne skutki palenia tytoniu i papierosów elektronicznych dla klasy7c – lekcja na prośbę rodziców.
 8. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych i integracyjnych przez psycholog K. Tomaszewską:
 9. „Asertywność a rozwiązywanie konfliktów” zajęcia w kl. 5a i 5b.
 10. Program profilaktyki antynikotynowej „Bieg po zdrowie” w kl. 4a,4b, 4c
 11. c) Zajęcia integracyjne w kl. 5b.
 12. d) „Stereotypy, dyskryminacja” – zajęcia w kl. 6b.
 13. e) Zajęcia psychoedukacyjne „Dobre maniery” w kl. 3a, 3c w kl. 3d.
 14. f) Zajęcia integracyjne wprowadzające nowego ucznia w kl. 4c
 15. g) Zajęcia integracyjne w kl. 1a.
 16. h) „Komunikacja w rozwiązywaniu konfliktów” – zajęcia w kl. 5c
 17. i) Zajęcia psychoedukacyjne nt kłamania – 3d.
 18. j) Zajęcia psychoedukacyjne „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu” w kl. 7c.
 19. Zrealizowanie 6 godzinnego programu z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej „TAK czy NIE”  w klasach 6a i 6b przez pedagoga szkolnego I. Kokczyńską i wych. klasy 6a p. B. Gratel Woźniak oraz  klasy 6b- p. I. Maciaszczyk.
 20. Zrealizowanie 5 godzinnego programu antynikotynowego „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klasy 5b przez pedagoga szkolnego I. Kokczyńską we współpracy z wychowawczynią klasy 5b p. A. Jabłońską.
 21. Zrealizowanie programu edukacyjnego dla dziewcząt „Między nami kobietkami” –zorganizowanie spotkania dla uczennic klas 6 z prelegentką firmy Procter and Gamble p. M. Szewczyk przez pedagog I. Kokczyńską (17.04.2018)
 22. Zorganizowanie szkolnego konkursu profilaktycznego dla uczniów klas VI „Zdrowo żyję- nie palę, nie piję!” przez  pedagoga szkolnego I. Kokczyńską.
 23. Zorganizowanie szkolnego konkursu „Nastolatki i bon ton” dla uczniów klas VI przez pedagoga szkolnego I. Kokczyńską  we współpracy z członkiem zespołu  artystyczno – wychowawczego p. B. Głaz i wychowawcami klas 6a p. B. Gratel – Woźniak i 6b p. I. Maciaszczyk.
 24. Zrealizowanie zajęć integracyjnych przez pedagog I. Kokczyńską:

a)”Jaka jest moja klasa, jaki jestem ja” dla klasy 5c

 1. b) „Jak dobrze mieć sąsiada” dla klasy 2a.
 2. Prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły przez nauczycieli:

a)Koordynowanie działań związanych z przyłączeniem się szkoły do Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH)  przez pedagog J. Poros

 1. b) Prowadzenie akcji „Gorączka złota” – zbiórka złotych monet na wypoczynek wakacyjny dla dzieci z ubogich rodzin (całe półrocze) i akcja „Sprzedaż kartek walentynkowych” (luty 2018) w ramach działalności PCK, którego opiekunem jest p. K. Tomaszewska
 2. c) Prowadzenie zbiórek żywności dla uczniów z rodzin ubogich i rozdawanie paczek żywnościowych ich rodzinom- w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas „Zbiórka żywności w Biedronce”w ramach działalności Szkolnego Koła Caritas, którego opiekunem jest p. P. Dziubczyk i p. M. Kolasińska
 3. d) Prowadzenie zbiórek żywności dla zwierząt w ramach współpracy z fundacją „Kocia mama” p. A. Owczarek, p. E. Milczarek, p. W Kuśmierowska.
 4. e) Zbieranie karmy i zorganizowanie giełdy kwiatów z przeznaczeniem zdobytych środków dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w P-cach i częściowo na pomoc rodzinie uczennic, które nagle straciły ojca- p. E. Milczarek i p. W. Kuśmierowska
 5. f) Kiermasze ozdób wielkanocnych wykonanych przez uczniów naszej szkoły i ich członków rodzin oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, Domu seniora „Pod dębami” w Łodzi, a także od mieszkańców Ksawerowa oraz sprzedaż ciast w celu zebrania środków na leczenie dla ucz. B. Pawlaka chorego na nowotwór – p. A. Mazurek i p. B. Głaz, p.Ż. Rychtelska, p. Dziubczyk i M. Kolasińska, we współpracy z nauczycielami szkoły, którzy upiekli ciasta.
 6. e) Kiermasz ciast – zbieranie środków na pomoc rodzinie ucznia, która przeżyła pożar- B. Klepacz i P. Dziubczyk
 7. f) Zbieranie nowej i używanej odzieży i rozdawanie jej uczniom z rodzin biednych– p. I. Kokczyńska we współpracy z nauczycielami szkoły – ofiarodawcami (p. A. Hanszke, p. B. Klepacz, p. A. Fajndt, p. B. Gratel – Woźniak, p. A. Lisiecką, p. K. Tomaszewską, p. R. Węgrzynowską, J. Rogozińska 4c)
 8. Promowanie talentów uczniów przez zorganizowanie i przeprowadzenie „Dnia twórczości dziecięcej i młodzieżowej” przez opiekunów samorządu uczniowskiego p. A. Hanszke, p. P. Dziubczyk, p. E. Chrzęst, p. J. Poros, p. J. Rygiel, p. Martynowską i p. Jabłońską we współpracy z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas.
 9. Organizowanie „Dnia dobrego słowa” przez nauczycieli języka polskiego p. M. Szaszkiewicz i p. K. Wołosz, każdego 13 dnia w danym miesiącu.

 

Accessibility