Pedagog i psycholog

szkolny

Telefon: 42 215-81-68, 42 212-82-52, 42-212-82-10

Pedagog

mgr Iwona Kokczyńska

 • Poniedziałek: 9.40-11.30
 • Wtorek: 8.00-12.40
 • Środa: 9.40-12.45
 • Czwartek: 8.00- 14.10
 • Piątek: 8.40-12.45

Pedagog

mgr Joanna Poros

 • Poniedziałek: 11.30-15.30
 • Wtorek: 8.00-12.00
 • Środa:  10.00-14.00
 • Czwartek: 8.00-12.00
 • Piątek: 11.00 -15.00

Psycholog

mgr Kamila Tomaszewska

 • Poniedziałek: 11.30-11.50 i 15.20-16.30
 • Wtorek: 8.00-9.50, 10.50-12.45 i 14.40-16.40
 • Środa: 8.00-8.40 i 9.40-11.00
 • Czwartek: 8.00-11.0 i 12.50-16.30
 • Piątek: 12.00-13.40 i 14.25-16.00

Warto wiedzieć

Co to jest Momo?

Od jakiegoś czasu dochodzą do mnie niepokojące informacje od rodziców oraz z Internetu o tym, iż dzieci boją się niejakiej MOMO.  Okazuje się, że jest to postać o wydłużonej twarzy, wykrzywionych ustach i wyłupiastych oczach, na którą mogą się natknąć  osoby korzystające z aplikacji WhatsApp.

Z tą postacią wiąże się gra Momo Challenge. Jeżeli ktoś przyjmie zaproszenie Momo, będzie otrzymywał przerażające wiadomości. Są to groźby oraz namowy do wykonywania różnych zadań (widzimy tu podobieństwo do gry Niebieski Wieloryb). Zadania są stopniowane pod względem trudności. Ostatnie, tak jak w przypadku Niebieskiego Wieloryba, polega na popełnieniu samobójstwa.

Dlatego też przestrzegam Państwa przed tym zjawiskiem, gdyż okazuje się, że wielu uczniów naszej szkoły, słyszała o Momo, a nawet boi się jej wizerunku.  Warto więc sprawdzić, czy Państwa dziecko nie korzysta z aplikacji WhatsApp.

 

Psycholog szkolny

Kamila Tomaszewska

Do pobrania

Uzależnienie od alkoholu

Charakteryzuje się uszkodzeniem sprawności psychofizycznych, zmianą hierarchii wartości oraz tendencją do zachowań agresywnych i przestępczości.

Otwórz

O adaptacji

„ABC” dla rodziców borykających się z problemem adaptacji w szkole dziecka które rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej lub w klasie przedszkolnej.

Otwórz

Cybreprzemoc

Zdefiniować można najkrócej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Otwórz

10 kroków dla rodziców

Otwórz

Światowy dzień moczenia nocnego

Otwórz

W I półrocze roku szkolnego 2018/19

W I półroczu roku szkolnego 2018/19 na terenie szkoły zostały podjęte następujące działania w ramach profilaktyki:

 1. Opracowano punktowy system oceniania zachowania uczniów.
 2. Opracowano nowe procedury postępowania w sytuacjach trudnych.
 3. Przeprowadzono 2 godzinne warsztaty dla każdej z klas 8a,8b,8c uzależnienia od dopalaczy „Najpierw się śmieję, później płaczę… o tym, jak niszczą dopalacze” przez trenerkę z Centrum Działań Profilaktycznych z  Wieliczki.
 4. Przeprowadzono 2 godzinne warsztaty nt. uzależnień dla uczniów kl. 7a i 7b
 5. „Jestem wolny, mam przewagę” przez trenerkę z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.
 6. Zrealizowano 4 godzinny program z zakresu wczesnej profilaktyki „Cukierki” dla uczniów klas 2a,2b, realizowany przez Centrum „Progres” Koluszki.
 7. Zorganizowano spotkanie dla rodzicami uczniów klas VI nt. „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki”, prowadzone przez psycholog z Centrum „Progres” z Koluszek.
 8. Zorganizowano szkolenie dla wychowawców kl. 4-6 przygotowujące do realizacji „Programu Domowych Detektywów” – przeciwdziałanie piciu alkoholu przez młodzież. (20 nauczycieli)
 9. Rozpoczęto realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu „Tak czy nie” w kl. 6a, 6b, 6c- zajęcia będą kontynuowane w II półroczu. (Ped. I. Kokczyńska   i wych kl. 6 p. a. Owczarek, p. A. Jabłońska, p. E. Milczarek)
 10. W dn. 30.01.2019 został zrealizowany program z zakresu profilaktyki zdrowotnej „Między nami kobietkami” dla uczennic klas 6 przez prelegentkę, przedstawicielkę firmy „Procter and Gamble”.
 11. Zrealizowano program profilaktyki antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę!”       w kl. 2a i kl. 2b (psycholog szkolny K. Tomaszewska).
 12. Zrealizowano program profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”    w kl. 0 (psycholog szkolny K. Tomaszewska) ( 21 uczniów)
 13. Przeprowadzono zajęcia w ramach akcji PCK i Orbit „Dziel się uśmiechem” (psycholog szkolny K. Tomaszewska)( kl. 1b -21 uczniów, kl. 3a – 17 uczniów, kl. 3b – 20 uczniów,   kl. 4a- 19 uczniów, kl. 4b – 21 uczniów, kl. 6a – 18 uczniów).
 14. Uczniowie wzięli udział w Gminnym Programie GOPS „Nie tylko bicie boli” koordynowanym na terenie szkoły przez dyr. M. Szaszkiewicz i pedagoga szkolnego   J. Poros, w ramach którego cyklicznie odbyły się spotkania:
 15. a) z udziałem firmy szkoleniowej „Progres” – kl. IV, V, VI, VII, VIII, IIIG.
 16. z udziałem policji – kl. – kl. IV, V, VI, VII, VIII i dla kl. III G.
 17. z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej. – kl. IV, V, VI, VII, VIII, IIIG.
 18. Umożliwiono uczniom udział w gminnym konkursie dla uczniów  „STOP uzależnieniom” (Pedagog J. Poros koordynowała przebieg.)
 19. Zorganizowano zajęcia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia w ramach programu „Łódzkie ma pomysł na zdrowie” – kl.: VIa, VIc, VIIA, VIIb, VIb. (J. Poros)
 20. Przeprowadzono zajęcia nt. „Szkodliwość palenia tytoniu i papierosów elektronicznych” dla uczniów klas 5a i 5b  (J. Poros)
 21. Przeprowadzono zajęcia nt. „Zagrożenia w sieci” dla 5a,  kl. 6a, kl. 6b, 7b , kl. 8a,    kl. 8b,  kl. 8c  i dla III klas gimnazjum (J. Poros)
 22. Zorganizowano zajęcia profilaktyczne pt.  „Kosiarze umysłów” realizowane przez firmę „Progres”
 23. Zorganizowano zajęcia nt. „Zaburzenia w odżywianiu”  dla uczniów klasy  IIIb gimnazjum  (J. Poros)
 24. Przeprowadzono zajęcia nt. „Radzenie sobie ze stresem. Trening uważności (warsztaty psychoedukacyjne) – kl. 7 a (psycholog J. Żurkowska)
 25. Przeprowadzono zajęcia nt. „Skuteczne zarządzanie czasem: polowanie na złodziei czasu” (warsztaty psychoedukacyjne) – kl. 8a, 8 b, 8c oraz III a, III b, III c gimnazjum(psycholog J. Żurkowska)

 

Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte przez nas działania przyniosą w przyszłości autentyczne rezultaty, a raczej pozwolą utrzymać aktualną sytuację wychowawczą szkoły, która jest w pełni zadowalająca.

Accessibility