Pedagog i psycholog

szkolny

Telefon: 42 215-81-68, 42 212-82-52, 42-212-82-10

Pedagog

mgr Iwona Kokczyńska

 • Poniedziałek: 9.40-11.30
 • Wtorek: 8.00-12.40
 • Środa: 9.40-12.45
 • Czwartek: 8.00- 14.10
 • Piątek: 8.40-12.45

Pedagog

mgr Joanna Poros

 • Poniedziałek: 11.30-15.30
 • Wtorek: 8.00-12.00
 • Środa:  10.00-14.00
 • Czwartek: 8.00-12.00
 • Piątek: 11.00 -15.00

Psycholog

mgr Kamila Tomaszewska

 • Poniedziałek: 8.00-8.50 i 9.50-12.45
 • Wtorek: 14.25-16.30
 • Środa: 9.40-11.50 i 12.35-13.30
 • Czwartek: 12.50-13.40
 • Piątek: 13.00-13.40 i 14.25-15.00

Warto wiedzieć

Co to jest Momo?

Od jakiegoś czasu dochodzą do mnie niepokojące informacje od rodziców oraz z Internetu o tym, iż dzieci boją się niejakiej MOMO.  Okazuje się, że jest to postać o wydłużonej twarzy, wykrzywionych ustach i wyłupiastych oczach, na którą mogą się natknąć  osoby korzystające z aplikacji WhatsApp.

Z tą postacią wiąże się gra Momo Challenge. Jeżeli ktoś przyjmie zaproszenie Momo, będzie otrzymywał przerażające wiadomości. Są to groźby oraz namowy do wykonywania różnych zadań (widzimy tu podobieństwo do gry Niebieski Wieloryb). Zadania są stopniowane pod względem trudności. Ostatnie, tak jak w przypadku Niebieskiego Wieloryba, polega na popełnieniu samobójstwa.

Dlatego też przestrzegam Państwa przed tym zjawiskiem, gdyż okazuje się, że wielu uczniów naszej szkoły, słyszała o Momo, a nawet boi się jej wizerunku.  Warto więc sprawdzić, czy Państwa dziecko nie korzysta z aplikacji WhatsApp.

 

Psycholog szkolny

Kamila Tomaszewska

Do pobrania

Uzależnienie od alkoholu

Charakteryzuje się uszkodzeniem sprawności psychofizycznych, zmianą hierarchii wartości oraz tendencją do zachowań agresywnych i przestępczości.

Otwórz

O adaptacji

„ABC” dla rodziców borykających się z problemem adaptacji w szkole dziecka które rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej lub w klasie przedszkolnej.

Otwórz

Cybreprzemoc

Zdefiniować można najkrócej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Otwórz

10 kroków dla rodziców

Otwórz

Światowy dzień moczenia nocnego

Otwórz

W II półrocze roku szkolnego 2018/19

W II półroczu roku szkolnego 2018/19 na terenie szkoły zostały podjęte następujące działania w ramach profilaktyki:

 1. Opracowanie nowych procedur postępowania:

wobec dziecka przewlekle chorego,

a także wobec przyjmowania do szkoły dzieci po traumatycznych przeżyciach z Rodzinnego Domu Dziecka lub rodziny zastępczej. (Pedagodzy I. Kokczyńska, J. Poros, psych. K. Tomaszewska po konsultacjach z dyr. M. Szaszkiewicz).

 

 1. Zajęcia zrealizowane przez pedagoga p. J. Poros:

 – Szkodliwość palenia tytoniu i papierosów elektronicznych – kl. 5c – 15.03.2019 r.

– Zagrożenia w sieci:

 1. 5c – 24.05. 2019 r. 26 uczniów
 2. 6c – 22.05.2019 r. – 15 uczniów,
 3. 7a – 31.05.2019 r. (wychowawca) – 21 uczniów.
 4. 7b – 31.05.2019 r. – 21 uczniów.

– „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”

8a – 10.05.2019 r. – 19 uczniów.

8b – 22.05.2019 r. – 11 uczniów.

8c – 23.05.2019 r. – 19 uczniów.

– Zagrożenia w Internecie:

3 d – 8.03.2019 r. – 14 uczniów.

– „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” („Dopalacze – wypalacze”).

3a – 23.05.19 – realizator wychowawca – 16 uczniów.

3b – 4.06.2019 r. – 17 uczniów.

3c – 5.06.2019 r. – 22 uczniów.

3d – 12.06.2019 r. – 22 uczniów.

– „Rozpakuj się” – warsztat dla klas III G dotyczący nieulegania wpływom mody, środowiska, Internetu.31.01.2019 r.

– pogadanka w klasach dotycząca zakażeń mononukleozą- 31.05.2019 r., 3.06.2019 r.

 1. Zajęcia realizowane przez psycholog Kamilę Tomaszewską:

– Lekcja w kl. 7b: „Reaguj, kiedy komuś dzieje się krzywda”. – 22.05.2019

– Zajęcia w ramach akcji PCK i ORBIT „Dziel się uśmiechem” w klasach:

1b(22.03.2019, 10.05.2019) – 2 godz.

3a(19.03.2019, 30.04.2019, 21.05.2019)- 3 godz.

3b (27.03.2019, 15.05.2019) – 2 godz.

4a (05.04.2019, 10.05.2019) – 2 godz.

4b(07.03.2019, 23.05.2019, 30.05.2019)- 3 godz.

6a (22.03.2019)- 1 godz.

– Program profilaktyki antynikotynowej „Bieg po zdrowie”w kl.:

4c (14.03.2019, 21.03.2019, 28.03.2019, 04.04.2019, 09.05.2019) – 5 godz.

4d (12.03.2019, 19.03.2019, 02.04.2019, 30.04.2019, 07.05.2019)- 5 godz.

– Pogadanka o pierwszych zauroczeniach oraz uzależnieniu od Internetu w kl. 7b – 27.03.2019, „Reaguj, kiedy komuś dzieje się krzywda” – 22.05.2019

– Zajęcia w kl. 1c – „Nie marnuj jedzenia” 21.05.2019, „Żywność bogactwem składników – czytanie etykiet” 05.06.2019

– Zajęcia w kl. 6c „Racjonalne odżywianie” 30.05.2019, „Żywność bogactwem składników – czytanie etykiet” 06.06.2019

 1. Zajęcia realizowane przez psycholog J.Żurkowską:

– zajęcia psychoedukacyjne: ,,Co zamiast agresji?” w kl. 4a, 4b; 29.05.2019

– warsztaty psychoedukacyjne: ,,Uzależnienia behawioralne” w kl.:

7a (29.05.2019),

8a (03.06.2019),

8b (05.06.2019),

8c (10.06.2019)

 1. Zajęcia realizowane przez ped. I. Kokczyńską:

– Zrealizowanie 6 godzinnego programu profilaktycznego antyalkoholowego  „Tak czy nie” w klasach kl.6a,6b,6c we współpracy wych. tych klas p. Owczarek, p. Jabłońskiej i p. Milczarek.

(6a- 21.01.19, 28.01.19, 5.02.19, 26.02.19,6.03.19, 13.03.19

6b -9.01.19, 16.01.19, 27.02.19, 6.03.19,13.03.19

6c-15.01.19,29.01.19,5.02.19,26.02.19, 7.03.19,12.03.19)

– Przeprowadzenie zajęć poprawiających relacje w grupie:

 • 1.Dla kl.1a „Jacy jesteśmy – portret metaforyczny” 12.03.2019
 • 2.Dla kl.0 „Poznajmy się” 18.03.2019
 • Dla kl2b „Poznajmy się lepiej” 7.05.2019

– Zorganizowanie spotkania dla rodziców ucz. kl.8 i IIIG z psychoterapeutą p. Jakubem Rychterem nt. przeciwdziałania  uzależnieniom  w ramach Wojewódzkiej Kampanii „Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”( 07.05.2019 I. Kokczyńska we współpracy z ped. J. Poros – wzięło udział 20 rodziców)

 1. Sprowadzenie materiałów do realizacji Programu Domowych Detektywów i przekazanie ich przyszłorocznym wychowawcom klasy 5.
 2. Wzięcie udziału w projekcie GOPS i Policji „Świadomy rodzic – szczęśliwe dziecko” poprzez przygotowanie prac przez uczniów klas 5 i 6 nt. „Co nam przeszkadza w kontaktach z rodzicami?”(we współpracy z ped.J.Poros i wychowawcami kl.5-6 p. Owczarek, p. Hanszke, p. Skrzydlewska)
 3. Zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej na temat procedur związanych z bezpieczeństwem p. dyrektor M. Szaszkiewicz (21.05.2019 r.)
 4. Zorganizowanie spotkania dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa – p. dyrektor M. Szaszkiewicz (28.05. 2019 r.)

 

Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte przez nas działania przyniosą w przyszłości autentyczne rezultaty, a raczej pozwolą utrzymać aktualną sytuację wychowawczą szkoły, która jest w pełni zadowalająca.

Accessibility