Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 półrocze

#

DATA

GODZINA

WYDARZENIE

1
02 – 04.09.2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie)
2
22 – 23.09.2020
od 17.00
Zebrania z rodzicami
3
02.11.2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyrektorskie)
4
17 – 18.11.2020
od 17.00
Zebrania z rodzicami
5
08.12.2020
17.00-18.30
Konsultacje dla rodziców
6.
do 07.01.2020
Propozycje ocen
6
23.12-01.01.2021
 Zimowa przerwa świąteczna
6
do 21.01.2021
Wystawianie ocen na I półrocze
7
26 – 27.01.2021
od 17.00
Zebrania z rodzicami
8
25.01.2021
Koniec 1 półrocza

2 półrocze

#

DATA

GODZINA

WYDARZENIE

1
26.01.-22.02.2020
Początek II półrocza
2
03.03.2020
17.00-18.30
Konsultacje dla rodziców
3
09.04 – 14.04.2020
Wiosenna przerwa świąteczna
4
16.04.2020
Zebrania z rodzicami
5
 21-24.04.2020
Egzamin ósmoklasisty
6
05.05.2020
Konsultacje dla rodziców
7
01.06.2020
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8
02.06.2020
17.00-18.30
Konsultacje dla rodziców
9
12.06.2020
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10
15.06.2020
Wystawianie ocen rocznych
11
26.06.2020
9.00
Zakończenie roku szkolnego
12
26-27.08.2020
Egzaminy poprawkowe
Accessibility