Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne do pobrania

Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej
im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie

Otwórz

Regulamin szkoły

Regulamin określa zasady współżycia uczniów oraz uczniów i nauczycieli, udziału młodzieży w realizacji zadań szkoły oraz ponoszenia przez uczniów odpowiedzialności za jej funkcjonowanie.

Otwórz

Przedszkolny i szkolny zestaw programów

Zestaw programów w Szkole Podstawowej w Ksawerowie

Otwórz

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty.

Otwórz

Uchwała nr 2/2018/2019

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w zapisach statutowych od 1 września 2018 r.

Otwórz

Uchwała nr 3/2018/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w zapisach statutowych od 1 września 2018 r.

Otwórz
Accessibility