Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE I OPIEKUNOWIE NASZYCH UCZNIÓW,

 

informuję, że w związku z zaistniałymi problemami organizacyjnymi (przedłużający się remont w pomieszczeniach zaadaptowanych na potrzeby oddziałów przedszkolnych), po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, na mocy paragrafu 5 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603) ustalam 02.09.2020 r. – 04.09.2020 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W terminie tym szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej, ponadto zajęcia wychowawcze dla wszystkich uczniów klas pierwszych. W tym czasie oddziały przedszkolne pracują w normalnym trybie.
Decyzja była konsultowana w organie prowadzącym i w organie nadzorującym.

 

Z poważaniem,
Maria Szaszkiewicz

Accessibility