Mały Miś w świecie wielkiej literatury

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica szkolna brała udział w ogólnopolskim projekcie czytelniczym pt. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Główny bohater projektu – Mały Miś uczył dzieci wrażliwości społecznej, pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Poprzez bajki i wierszyki pokazywał, że bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną we współczesnym świecie, że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. Mały Miś przypomniał także dzieciom o ich podstawowych prawach i o zasadach bezpieczeństwa na co dzień. Pokazał jak skutecznie rozwijać umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz kształtować umiejętności matematyczne.
Wszystkie te działania zrealizowane zostały w oparciu o następujące moduły: „Czytające przedszkolaki”, „Misiowy wolontariat”, „Play with Little Teddy Bear”, „Mały Miś i prawa dziecka”, „Bezpieczni z Małym Misiem”, „Zmisiowany Dzień Matematyki”.

 

 

Accessibility