SZKOLNA AKCJA POMOCY  BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM KOTOM  W GMINIE KSAWERÓW

 

W lutym obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Była to okazja, żeby pomyśleć o kotach, które potrzebują naszej pomocy, aby przetrwać i przeżyć. Cały miesiąc luty w Szkole Podstawowej w Ksawerowie trwała akcja zbierania żwirku, nieodzownego przy opiece nad zwierzątkami. Akcję koordynowały panie  Dorota Łuczak i Anna Skrzydlewska. Nasze działania skierowane były dla Tymczasowego Domu, który już 4 lata działa w Ksawerowie. Jest on prowadzony przez wolontariuszkę Grupy Miauczykotek fundacji Viva, która opiekuje się w chwili obecnej  kotami z naszej gminy – chorymi, z wypadków, których leczenie jest kosztowne, kotami wymagającymi tymczasowej albo długotrwałej pomocy człowieka oraz porzuconymi lub bezdomnymi. Wolontariuszka, która prowadzi ten dom współpracuje z Urzędem Gminy w Ksawerowie, gdzie jest zarejestrowana jako pierwszy w gminie Społeczny Opiekun Zwierząt.

W zbiórce szkolnej wzięło udział wielu uczniów klas 0-8 i nauczyciele. Udało nam się zebrać   42 worki żwirku.  Najbardziej zaangażowała się w akcję pomocy klasa Va, której wychowawcą jest pani Marzena Osmelak-Sajdak.

Dziękujemy dzieciom, rodzicom i nauczycielom za wsparcie działań w naszym środowisku lokalnym. Wasze ogromne serce pozwoli kociej rodzinie przetrwać trudny dla nich czas.

 

 

Accessibility