229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Aż nadszedł dzień 3 maja 1791 roku!(…)
Hej, pamiętny ów dzień chwały
Cudny: „Trzeci Maj”!
Naród zgodny, silny, cały,
Chciał podźwignąć cały kraj!
„Naród z królem – król
Z Narodem
Równy każdy stan,
Wolni wszyscy – wszyscy społem,
Kmieć, mieszczanin, pan…”
Tak głosiły sławne prawa,
Chlubny ojców czyn.(…)
Niechaj z wieży biją dzwony
Jak jest wielki kraj.
Niech na wszystkie głoszą strony:
„Wiwat Trzeci Maj”
3 maja 1791 roku patrioci polscy uchwalili konstytucję . Zapisane w niej prawa miały wzmocnić  państwo polskie. Zniesiono liberum veto i wolną elekcję.

Niestety, magnaci poczuli się zagrożeni  działaniami patriotów i zwrócili się o pomoc do Rosji.

Niedługo po uroczystych obchodach pierwszej rocznicy konstytucji, 18 maja 1792 r., 100 tysięczna armia rosyjska wtargnęła do Rzeczpospolitej.

24 lipca mimo zwycięstw pod Zieleńcami i Dubienką, król Stanisław August  polecił zaprzestać działań wojennych. Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski.

Konstytucja 3 Maja, pierwsza w Europie, druga na świecie do dziś jest chlubą Polaków!

 

 

 

Accessibility