Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Na mocy paragrafu 11 b Rozporządzenia  MEN z dn. 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2020 poz. 530) podajemy do publicznej wiadomości

 

POBIERZ

 Listę  kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie na rok szkolny 2020/2021

 

Jednocześnie informujemy, że rodzice kandydata składają pisemne oświadczenie o woli przyjęcia  do dnia 6 kwietnia 2020 r.  za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@spksawerow.pl

Wzór oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej szkoły: www.spksawerow.pl (zakładka: Dla Rodziców/Rekrutacja)

 Dokument jest dostępny w formie edytowalnej: należy pobrać, wypełnić i przesłać mailem

 lub:

  • Jeśli jest dostępny skaner – wypełniony dokument zeskanować i przesłać mailem.

lub:

 (sposób najmniej rekomendowany, ale możliwy):

  • pobrać, wypełnić i dostarczyć do szkoły w formie papierowej. W przedsionku szkoły jest dostępna skrzynka, do której należy wrzucić dokumenty w godz. 8.00 – 14.00
Accessibility