Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

Na mocy paragrafu 11 b Rozporządzenia  MEN z dn. 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2020 poz. 530) podajemy do publicznej wiadomości 

 

POBIERZ

Listę  kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie

 

Accessibility