Apel

Dnia 03.10 uczniowie klas 1-8 zebrali się na apelu, podczas którego zwycięzcy gminnego konkursu wiedzy o Francji opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu w partnerskiej gminie Breuil-le-Sec. Dzieci dowiedziały się, jak funkcjonuje francuska szkoła, co ciekawego można zobaczyć w Paryżu i jak mieszkało się naszym wycieczkowiczom u rodzin francuskich. Zaproszono wszystkich chętnych do udziału w zajęciach koła języka francuskiego i do zapoznania się gazetką prezentującą foto-reportaż z wizyty we Francji.

Kolejno przedstawiono zrealizowane dotychczas działania Samorządu Uczniowskiego, przypomniano o udziale w zebraniach SU i jego dalszych planach.

Następnie Pani Dyrektor wyraziła niepokój o stan szkolnych łazienek, które są nagminnie niszczone   przez uczniów. Zaapelowała o mądre korzystanie z papieru toaletowego oraz poszanowanie sanitariatów. Przypomniała również o zasadach bezpiecznego poruszania się na schodach ruchem prawostronnym. Poprosiła, aby uczniowie spędzali przerwy w miejscach do tego wyznaczonych i nie przebywali w tym czasie w szatniach szkolnych. Pani Dyrektor położyła nacisk na zakaz używania telefonów komórkowych bez zgody nauczycieli dyżurujących na korytarzach. Poprosiła
o sygnalizowanie wychowawcom ewentualnych problemów zdrowotnych, co umożliwi szybkie reagowanie i niesienie pomocy uczniom.

Dzieci zostały również poinformowane o zbliżającym się próbnym alarmie przeciwpożarowym.

Na zakończenie apelu, sekcja karate tradycyjnego zaprezentowała swoje umiejętności i zachęciła do udziału w treningach na terenie naszej szkoły.

 

 

Accessibility