Wielki sukces naszych uczennic

Wielkim sukcesem zakończył się udział dwóch uczennic naszej szkoły w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego. Alicja Wołosz z klasy 7a zajęła trzecie miejsce, otrzymując tytuł laureata. Weronika Krata, uczennica klasy 8c, zakończyła zmagania konkursowe z tytułem finalisty.

Dla uczniów najważniejsza jest kwestia pokonkursowych uprawnień, które dotyczą naboru do liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. Tytuł laureata konkursu daje pierwszeństwo w rekrutacji do wskazanej placówki – przed pozostałymi kandydatami. Dodatkowo Ala zostaje zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i otrzymuje ocenę celującą z tego przedmiotu.

Cenny jest także tytuł finalisty – daje bowiem dodatkowe punkty w naborze do szkoły średniej.
Nie ma w województwie wyższego wyróżnienia dla waszej wiedzy niż laury w konkursach przedmiotowych – powiedział uczniom Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty.

GRATULUJEMY!!!

 

 

 

Accessibility