Terminy rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

 

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole) od 1 marca 2019 r. do 8 marca 2019 r.
2. Przyjmowanie wniosków do oddziału przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ksawerów – od 18 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 29 marca 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 4 kwietnia 2019 r.
5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 8 kwietnia 2019r.
6. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca – od 22 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27 sierpnia 2019r.
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 28 sierpnia 2019 r.
9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 30 sierpnia 2019 r.

Accessibility