Podsumowanie szkolnych osiągnięć w pierwszym półroczu i spotkanie z policjantem

16 lutego 2019r. spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, aby podsumować dokonania naszych uczniów w pierwszym półroczu. Pani dyrektor poinformowała, że najlepszą okazała się klasa 4b ze średnią ocen 4,43. Wspaniałe wyniki osiągnęli także nasi uczniowie – trzydzieści osób uzyskało średnią 5,0 i powyżej. Najlepszą uczennicą została Alicja Wołosz z klasy 7a, która ma średnią 5,50.

Następnym punktem programu było spotkanie z przedstawicielem policji. Pan dzielnicowy przestrzegł uczniów przed niebezpiecznymi sytuacjami podczas ferii zimowych i przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Ważną częścią środowego spotkania było wręczenie uczniom nagród i dyplomów za osiągnięcia w konkursach. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Accessibility