Bezpieczne ferie

DROGI RODZICU!
SPRAW, ABY FERIE ZIMOWE TWOJEGO DZIECKA BYŁY BEZPIECZNE!
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi przypominamy Rodzicom, aby czuwali nad bezpieczeństwem dzieci.
Dzieci spędzające ferie w miejscu zamieszkania, pozostawione bez właściwej opieki dorosłych, narażone są na wiele niebezpieczeństw. Najczęściej są to zagrożenia związane z niewłaściwą zabawą, w nieodpowiednim miejscu, z nawiązywaniem kontaktów z osobami nieznajomymi (np. za pośrednictwem Internetu), z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Zdarza się, że dzieci, nudząc się, wkraczają na drogę przestępstwa. Należy rozmawiać z dziećmi o sposobach unikania zagrożeń.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
zróbcie wszystko, żeby Wasze dzieci były bezpieczne! Uczcie je rozwagi, wyrabiając w nich odruch nieufności wobec osób nieznajomych. Przypominajcie zasady bezpiecznego zachowania w różnych miejscach: w domu, na podwórku, na drodze, itp., zapiszcie na kartce numery telefonów.
Ustalcie zasady, których dziecko powinno bezwzględnie przestrzegać: zabrońcie dziecku przyjmowania jakichkolwiek prezentów i słodyczy od obcych, oddalania się z miejsca zabaw lub wsiadania do pojazdów kierowanych przez nieznajomych. Nauczcie dziecko, aby podczas Waszej nieobecności w domu nikomu nie otwierało drzwi bez porozumienia się z Wami, ustalcie zasadę, że przed wpuszczeniem kolegi do domu najpierw Wy musicie wyrazić zgodę na jego wizytę.
Umówcie się, że dziecko będzie informowało Was o każdym wyjściu na podwórko i planowanym miejscu zabawy a także określcie zasięg terenu, po którym dziecko może się samodzielnie poruszać. Przypomnijcie dzieciom, że nie wszystkie miejsca nadają do zabawy: zabrońcie zjeżdżania na sankach, nartach ze wzniesień położonych w pobliżu akwenów lub dróg, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia pod nadjeżdżające pojazdy, wchodzenia i ślizgania się po lodzie zbiorników wodnych, ślizgania się na ulicach. Podkreślajcie, jak ważne jest bezpieczne zachowanie w trakcie zabaw na śniegu: zabrońcie rzucania zbitym śniegiem w inne osoby lub zwierzęta, ponieważ można wyrządzić komuś krzywdę. Niedopuszczalne jest również rzucanie śnieżkami w przejeżdżające pojazdy, następstwem może być wypadek.
Życzymy wszystkim Dzieciom i Rodzicom spokojnych, bezpiecznych ferii zimowych.

 

 

 

Accessibility