Spotkanie z Panią sędzią  Anną Marią Wesołowską

Dnia  3 grudnia 2018r. na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z sędzią Anną Marią Wesołowską. Pani sędzia uświadamiała młodym ludziom, gdzie są granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Z jej doświadczeń wynika, że przyczyną wielu negatywnych zachowań jest zacieranie się granicy między tym, co jest dobre, a co złe. Swój wykład  ilustrowała  przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi.

Podczas wizyty Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw.” kącika prawnego”. Powinny się w nich znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin.

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość wykonania z gościem pamiątkowych zdjęć  oraz otrzymania autografu.

Wykład odbył się w ramach realizacji projektu „Nie  tylko bicie boli”  realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Accessibility