Sprzątanie świata

„Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu”.

16 października 2017 r. nasza szkoła uczestniczyła w akcji „Sprzątanie świata”.  Czynny udział wzięli w niej uczniowie klas czwartych: 4a, 4b i 4c wraz z opiekunami.  Sprzątano ulice: Zachodnią, Szkolną i Widzewską oraz ulice prostopadłe do ulicy Zachodniej i Szkolnej. Akcja „Sprzątanie Świata” nie odbyłaby się gdyby nie pomoc  ze strony Urzędu Gminy w Ksawerowie, skąd otrzymaliśmy worki foliowe na odpady i rękawiczki. Pracownicy Urzędu zadbali również o uprzątnięcie pozostawionych przez nas przy drodze worków z odpadami. W tym roku akcja odbyła się z małym opóźnieniem, ale warto było poczekać, gdyż aura okazała się dla nas niezwykle łaskawa. Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że uczniowie z werwą i energią ruszyli do pracy, a po jej zakończeniu mogli podziwiać jej efekty. „Sprzątanie Świata” połączyło uczniów i nauczycieli w jednym wspólnym celu: oczyszczeniu ze śmieci i uporządkowaniu najbliższego otoczenia. W ten sposób dołożyliśmy małą, ale niezwykle ważną cegiełkę i oczyściliśmy ze śmieci Naszą Planetę. Utrwaliliśmy tym samym nawyk dbania o nią poprzez nasze własne, codzienne działania.

 

 

Accessibility