Spotkanie z Policją

Dnia 12.10.2017 klasy czwarte uczestniczyły w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym odpowiedzialności prawnej nieletnich. Pogadankę prowadziła  młodsza aspirant pani A. Białkowska. Dzieci dowiedziały się, jakie niedozwolone czyny  będą podlegały określonej karze.
Mowa była o wandalizmie, agresji słownej i fizycznej, wszelkiej przemocy i kradzieży. Uczniowie rozmawiali również o uzależnieniach od używek oraz od komputera.

Spotkanie z pracownikiem policji okazało się bardzo emocjonujące. Mamy nadzieję, że przekazane wiadomości zaowocują właściwym zachowaniem naszych podopiecznych.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Rogozińskiemu za zorganizowanie tego wydarzenia -wychowawcy klas czwartych.

 

 

Accessibility