Konkurs języka angielskiego

Dnia 29 kwietnia 2016 r. nasza szkoła była organizatorem dziewiątej edycji konkursu z języka angielskiego dla klas trzecich z wiejskich szkół naszego powiatu. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ksawerów Pan Adam Topolski oraz wydawnictwo Oxford University Press.

Do rozwiązywania zadań konkursowych, przygotowanych przez panie Beatę Gratel-Woźniak i Annę Hanszke, przystąpiło 12 uczestników z 6 szkół. Zadania sprawdzały umiejętność słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz znajomość leksykalną. Dzieci prezentowały wysoki poziom, a najlepiej wypadli:

Miłosz Szwed z Dłutowa – I miejsce; 

Wojciech Wieczorek – z Bychlewa – II miejsce

Oliwia Stelmach z Ksawerowa – III miejsce

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Ksawerów, wydawnictwo Oxford University Press oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Ksawerowie. Dyplomy, firmowe plecaki, książki, słuchawki, przybory do pisania i gadżety wręczyli dzieciom zaproszeni goście – Wójt Gminy Ksawerów, Pan Adam Topolski oraz  Kierownik Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Pani Monika Sroczyńska. Zamykając uroczystość wręczania nagród Pani Dyrektor Renata Kwiecień wyraziła nadzieję na równe udane spotkanie z kolejnymi uczestnikami w przyszłym roku.

 

Accessibility